Menu

Cheeseburger ………………..................… 7,90 €
Pretzel bun, 100 % hamburger beef, cheddar
cheese, salad, tomatoes, Ketchup and mayonnaise.
With fries 9,90 €

Double cheeseburger ……………........… 10.90 €
Prezel bun, 2x100 % hamburger beef,
cheddar cheese, salad, tomatoes, Ketchup
and mayonnaise. With fries 12,90 €

Falafelburger ……………………...……. 10,90 €
Prezel bun, falafel patty, cheddar cheese, salad,
tomatoes, ketchup And mayonnaise.
With fries 12,90 €

Reindeerburger ………....………..………. 9,90 €
Prezel bun, 100 % hamburger beef, smoked
reindier, cheddar Cheese, salad, tomatoes,
ketchup and mayonnaise. With fries 11,90 €

Chicken burger ………………........………. 7,90 €
Prezel bun, chicken patty, cheddar cheese,
salad, tomatoes, ketchup And mayonnaise.
With fries 9,90 €

Sausage & Chips …………….............….. 8,90 €
                                                      for kids 6,90 €

Kentucky Chicken & Chips …....……..… 9,90 €
                                                      for kids 7,90 €

Meatballs & Mashed Potatoes ….……. 12,90 €
                                                      for kids 7,90 €

Pasta Carbonara or
Fresh chicken pasta .............................. 8,90 €

Reindeer sausage & Chips ………….. 10,90 €

Lentil soup (vegan) …………………...... 8,00 €